2017. u rekreaciji

Rekreacija je ove godine bila izuzetno aktivna i odrađeni su mnogi izleti po našim i inozemnim rijekama.

Izvještaj Ive Piantanide o svim ovogodišnjim akcijama:

siječanj – veljača Jarun i Sava
5. 3.                        Sava od Suhine
19.3.                       Sava vježbe kod Jankomira
25.3.                       Mrežnica Generalski stol škola
8.4.                         Mrežnica kanjon
15.4.                      Sava ispod toplane
17.4.                      Mrežnica kanjon
28.4. – 2.5.            Tara i Komarnica
14.5.                      Korana od Slunja do D. Nikšića
4.6.-10.6.              “6 rijeka” CRT
17.-18.6.               Una
23.7.                      Zrmanja, Cetina
30.7.-5.8.             Orebić – Dubrovnik
9.9.                        Donja Dubrava škola
23.9.                      Osilnica napredna škola
30.9.                      Korana od Slunja do D. Nikšića
7.-8.10.                 Soča
15.10.                    Donja Dubrava
10.mj.                    slovenska Krka
10. mj.                   Ljubljanski maraton
28.10.                    Maraton
4.11.                       varaždinski maraton
26.12.                    Štefanjski spust
PREDAVANJA SU KRENULA SVAKI ČETVRTAK OD 1.10.2017.
IDE I BAZEN SUBOTOM OD 8-9h

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.